Dryopteris cristata / Vasstelg (EN)

EN
Sterkt truet
SIR_6144 / Dryopteris cristata / Vasstelg
X
 
Dryopteris cristata / Vasstelg (EN)
Vasstelg (Dryopteris cristata) er en sjelden bregne som vokser i rik sumpskog eller næringsrike vannkanter i lavlandet. Arten er i tilbakegang.
Jarseng, Skien, Telemark, Norway
25.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2232x1494px)
SIR_6144