Leucanthemum vulgare / Prestekrage

SIR_6046 / Leucanthemum vulgare / Prestekrage
X
 
Leucanthemum vulgare / Prestekrage
Prestegrage på grunne tørrenger i artsrik storfebeitet naturbeitemark. Slike oaser i det moderne kulturlandskapet er sjeldent i dag og viktig for overlevelsen av flere truede kulturmarksarter av karplanter, sopp og insekter.
Skien, Telemark, Norway
22.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1396x2268px)
SIR_6046