Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)

NT
Nær truet
SIR_5224 / Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel
X
 
Botrychium lanceolatum / Handmarinøkkel (NT)
Håndmarinøkkel eller handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) avbildet på artsrik, tørr og noe baserik fjellnær naturbeitemark.Slike kulturlandskap har gått kraftig tilbake som følge av opphør av tradisjonell skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel. Her er en ung plante avbildet før den bretter seg ut og får sitt karakteristiske utseende.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
02.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2538x3762px)
SIR_5224