Frullania oakesiana / Oreblæremose (EN)

EN
Sterkt truet
SIR_3416 / Frullania oakesiana / Oreblæremose
X
 
Frullania oakesiana / Oreblæremose (EN)
Oreblæremose er en av Norges sjeldneste moser og lever på barken av løvtrær på lokaliteter med høy luftfuktighet. Her vokser den på gråor i en sandravine.
Sauherad, Telemark, Norway
29.09.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2043x2848px)
SIR_3416