Hygrocybe ingrata / Rødnende lutvokssopp (VU)

VU
Sårbar
SIR_3197 / Hygrocybe ingrata / Rødnende lutvokssopp
X
 
Hygrocybe ingrata / Rødnende lutvokssopp (VU)
Rødnende lutvokssopp virker sterkt knyttet til naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, men er også funnet 3-4 steder i skogsbeite. Arten er ofte en god signalart på verdifulle kulturmarkslokaliteter.
Tokke, Telemark, Norway
02.09.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_3197