Hygrocybe punicea / Skarlagenvokssopp

SIR_3156 / Hygrocybe punicea / Skarlagenvokssopp
X
 
Hygrocybe punicea / Skarlagenvokssopp
Skarlagenvokssopp er en av våre største og vakreste vokssopper. Arten er knyttet til ugjødslet gressmark eller beitemark, Arten er ofte en god signalart på verdifulle kulturmarkslokaliteter.
Tokke, Telemark, Norway
02.09.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3968x2640px)
SIR_3156