Fomes fomentarius / Knuskkjuke
Scardia boletella / Knuskkjukemøll (VU)

VU
Sårbar
SIR_3001 / Fomes fomentarius / Knuskkjuke <br /> Scardia boletella / Knuskkjukemøll
X
 
Fomes fomentarius / Knuskkjuke
Scardia boletella / Knuskkjukemøll (VU)
Gnagehull etter sommerfuglen Scardia boletella på toppen av knuskkjuke som vokser på død ved av bjørk. På grunn av at arten er stor, kreves det rikelig tilgang på substrat for å opprettholde en populasjon. I Norge er arten kjent fra fem lokaliteter i den sydøstlige delen av landet. Arten påvirkes negativt av moderne driftsformer i skogbruket der store flater snauhogges; noe som bevirker reduksjon og fragmentering av egnede habitater.
Systran, Kviteseid, Telemark, Norway
24.08.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4288x2848px)
SIR_3001