Scirpus radicans / Buesivaks

SIR_2345 / Scirpus radicans / Buesivaks
X
 
Scirpus radicans / Buesivaks
Buesivaks er en nokså sjelden art kun kjent fra to lokalitetsgrupper i SØ-Norge, i Vestfold og Telemark. Arten er knyttet til vasskanter og sump, noe næringsrikt, men ikke baserikt. (kilde: www.artsdatabanken.no). Her er arten fotografert langs nedre deler av Heddøla i Notodden.
Heddøla, Notodden, Telemark, Norway
16.07.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2576x3992px)
SIR_2345