Hippocrepis emerus / Buskvikke (EN)

EN
Sterkt truet
SIR_1593_2 / Hippocrepis emerus / Buskvikke
X
 
Hippocrepis emerus / Buskvikke (EN)
Buskvikke er en svært sjelden plante som er en spesialist for varme kalkberg og urer. Arten har en tett lokalitetsgruppe i SØ-Norge i Te Porsgrunn, Bamble og Kragerø, innen ca 25 x 10 km. Innen dette området har den vært kjent fra litt over 30 lokaliteter, hvorav ca 15 er dokumentert etter 1980. Den er forsvunnet fra en rekke kjente lokaliteter på grunn av nedbygging, av veianlegg (bl.a. nye E18) med rassikring, og noe inngrep (hogst/tilplanting) i brattlendt skog. (kilde: www.artsdatabanken.no)
Bamble, Telemark, Norway
23.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1697x2700px)
SIR_1593_2