Botrychium lunaria / Marinøkkel

SIR_1291 / Botrychium lunaria / Marinøkkel
X
 
Botrychium lunaria / Marinøkkel
Marinøkkel (Botrychium lunaria) er en liten unselig karplante som er knyttet til slåtte- og beiteenger, beitemark og på enger og heier på fjellet, som regel på baserik grunn.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
18.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2405x3702px)
SIR_1291