Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

SIR_0975 / Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Åpen grunnlendt kalkmark med urterike kanter med bl.a. blodstorkenebb. Som små orange flekker på det nakne berget skimtes den sjeldne skorpelaven Variospora flavescens, sorte rosetter er vifteglye.
Langesundstangen naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
10.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_0975