Silene nutans / Nikkesmelle (NT)

NT
Nær truet
SIR_0844 / Silene nutans / Nikkesmelle
X
 
Silene nutans / Nikkesmelle (NT)
Nikkesmelle er knyttet til tradisjonelt utnyttete tørre, baserike beitebakker og er gått tilbake i kulturlandskapet på grunn av omlegging i bruksmåter. Her står den på åpen grunnlendt kalkmark i Grenland.
Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
08.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2501x3846px)
SIR_0844