Cladonia subrangiformis / Kystgaffel (VU)

VU
Sårbar
SIR_0773 / Cladonia subrangiformis / Kystgaffel
X
 
Cladonia subrangiformis / Kystgaffel (VU)
Kystgaffel er en sjelden art som forekommer på sanddyner og på kalktørrberg ved kysten fra Østfold til Rogaland. Her ses den i forgrunnen blandt mose på slitasjeutsatte tørre kalkrygger med mye tråkk fra fiskere. Dette kan være en arvolig trussel for arten..
Stranda naturreservat, Porsgrunn, Telemark, Norway
20.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2381x3815px)
SIR_0773