Variospora flavescens (VU)

VU
Sårbar
SIR_0706 / Variospora flavescens
X
 
Variospora flavescens (VU)
Den orange skorpelaven Variospora flavescens er en svært sjelden art knyttet til kystnære berg på kalkrik grunn. Lokalitenene skal være varme og eksponerte.
Nustad naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
19.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_0706