Chara aculeolata / Piggkrans (VU)
Lissotriton vulgaris / Småsalamander

VU
Sårbar
SIR_0694 / Chara aculeolata / Piggkrans <br /> Lissotriton vulgaris / Småsalamander
X
 
Chara aculeolata / Piggkrans (VU)
Lissotriton vulgaris / Småsalamander
Liten dam med høy pH langs kalkrike strandberg på Langøya. Slike er viktige for mange krevende arter. På bildet ses liten salamander svømme over tette forekomster av den krevende karansalgen piggkrans.
Langøya landskapsvernområde, Bamble, Telemark, Norway
19.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2070x1344px)
SIR_0694