Rosa rugosa / Rynkerose

SIR_0582 / Rosa rugosa / Rynkerose
X
 
Rosa rugosa / Rynkerose
Rynkerose er en vanlig hageplante som kan spre seg effektivt med bærspisende fugl ut i åpne kystmiljøer. Her kan de danne tette bestander som konkurrerer ut den naturlig hjemmehørende vegetasjonen. Planten er et spesielt stort problem for den særegne og verneverdige vegetasjonen langs sandstrender som her på Langøya i Bamble. Her er arten tydelig i spredning ut på den åpne sandstranda.
Langøya landskapsvernområde, Bamble, Telemark, Norway
19.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4136x2612px)
SIR_0582