Polygonatum odoratum / Kantkonvall

SIR_0542 / Polygonatum odoratum / Kantkonvall
X
 
Polygonatum odoratum / Kantkonvall
Kantkonvall er tilknyttet lysåpne kantareal. Vanlige voksesteder er tørrbakker, berg, varme skogkanter og åpen grunnlendt kalkmark som på bildet.
Langøya landskapsvernområde, Bamble, Telemark, Norway
19.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4084x2564px)
SIR_0542