Variospora flavescens (VU)

VU
Sårbar
SIR_0288 / Variospora flavescens
X
 
Variospora flavescens (VU)
Den orange skorpelaven Variospora flavescens er en svært sjelden art knyttet til kystnære berg på kalkrik grunn. Lokalitenene skal være varme og eksponerte. En trussel for arten kan være tråkkslitasje på populære utfartssteder. Individet på bildet viser tydelig skade fra tråkk.
Steinvika naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
18.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_0288