Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)

CR
Kritisk truet
SIG_2220 / Erioderma pedicellatum / Trønderlav
X
 
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)
Den direkte trua laven Trønderlav finnes kun i fuktig lavereliggende granskog på Atlanterhavskysten i Nord-amerika og Skandinavia. Arten er i sterk tilbakegang på alle dens levesteder og det finnes idag kun et par individer igjen i Namdalen og Rendalen av den Skandinaviske forekomsten.
Rendalen, Hedmark, Norway
03.06.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3581x2316px)
SIG_2220