Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav (VU)

VU
Sårbar
DSC_7159 / Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav
X
 
Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav (VU)
Gullprikklav (Pseudocyphellaria crocata) er en sjelden lavart som vokser på bergvegger, trestammer og kvister av gran og løvtrær som gråor og rogn. Den er knyttet til lokaliteter med høy luftfuktighet og har sin utbredelse i boreal kystregnskog. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet. Bildet er fra ravineområdene ved Fiskemfoss langs Namsen.
Fiskemfoss, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
20.09.2004
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2578x1683px)
DSC_7159