Perenniporia subacida / Dynekjuke (EN)

EN
Sterkt truet
DSC_5784 / Perenniporia subacida / Dynekjuke
X
 
Perenniporia subacida / Dynekjuke (EN)
Urskogskjuke (Perenniporia subacida) er en sopp som vokser på død ved av gran i gammel granskog med mye død ved. Den er kjent fra ca 20 steder i Norge.
Kvisleflået og Hovdlia naturreservat, Engerdal, Hedmark, Norway
21.07.2004
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2936x1564px)
DSC_5784