Austrella arachnoidea
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)

CR
Kritisk truet
DSC_1326 / Austrella arachnoidea <br /> Erioderma pedicellatum / Trønderlav
X
 
Austrella arachnoidea
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)
Den direkte trua lavenTrønderlav (Erioderma pedicellatum) finnes kun i fuktig lavereliggende granskog på Atlanterhavskysten i Nord-amerika og Skandinavia. Arten er i sterk tilbakegang på alle dens levesteder og det finnes idag kun et par individer igjen i Namdalen og Rendalen av den Skandinaviske forekomsten.
Rendalen, Hedmark, Norway
18.10.2005
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2468x1608px)
DSC_1326