Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke (EN)

EN
Sterkt truet
_SRE8978 / Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke
X
 
Gloeoporus pannocinctus / Finkjuke (EN)
Finkjuke er en svært sjelden art som forekommer i løv- og blandingsskog (sjelden granskog), der den opptrer som nedbryter på grove læger av osp og iblant bjørk, sjelden andre treslag. På bildet vokser den på lønnelåg.
Skirva, Tinn, Telemark, Norway
13.10.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2603x1722px)
_SRE8978