Campanula cervicaria / Stavklokke (NT)

NT
Nær truet
_SRE8391 / Campanula cervicaria / Stavklokke
X
 
Campanula cervicaria / Stavklokke (NT)
Stavklokke er knyttet til varme skoglier, berg og tørre bakker, mest i noe beitet landskap. Den er fortsatt utbredt over større deler av Sør-Norge, men mest på Austlandet. Observasjoner tyder på tilbakegang, og den er forsvunnet fra en lang rekke tidligere kjente lokaliteter (kilde: www.artsdatabanken.no)
Solheimselvi, Flå, Buskerud, Norway
22.07.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1974x3034px)
_SRE8391