Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)

EN
Sterkt truet
_SRE5406 / Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav
X
 
Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)
Fossefiltlav (Fuscopannaria confusa) på tynne grankvister i bunn av bekkekløft. Arten er utelukkende knyttet til lokaliteter med svært høy luftfuktighet.
Sagåa, Sel, Oppland, Norway
06.09.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3872px)
_SRE5406