Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)

EN
Sterkt truet
_SRE5280 / Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav
X
 
Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)
Fossefiltlav (Fuscopannaria confusa) på tynne grankvister i fosserøyksone. Arten er utelukkende knyttet til lokaliteter med svært høy luftfuktighet.
Forda, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norway
01.09.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2040x3024px)
_SRE5280