Ramalina obtusata / Hjelmragg (CR)

CR
Kritisk truet
_SRE3880 / Ramalina obtusata / Hjelmragg
X
 
Ramalina obtusata / Hjelmragg (CR)
Hjelmragg (Ramalina obtusata) er en svært krevende art som kun er registrert på et fåtall lokaliteter i Trøndelag og i Gudbrandsdalen. Arten er knyttet til gamle fuktige gran- og løvskoger, ved elver, vann eller i raviner. Blidet er fra en gran i fosserøyksone i bekkekløft.
Bergdøla, Ringebu, Oppland, Norway
20.07.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1859x1239px)
_SRE3880