Picea abies / Gran

_SRE3164 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
13.06.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3336x2232px)
_SRE3164