Picea abies / Gran

_SRE3160 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3687px)
_SRE3160