Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav (VU)

VU
Sårbar
_SRE3131 / Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav
X
 
Pseudocyphellaria crocata / Gullprikklav (VU)
Gullprikklav (Pseudocyphellaria crocata) er en sjelden lavart som vokser på bergvegger, trestammer og kvister av gran og løvtrær som gråor og rogn. Den er knyttet til lokaliteter med høy luftfuktighet og har sin utbredelse i boreal kystregnskog. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1620x2452px)
_SRE3131