Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)

EN
Sterkt truet
_SRE1561 / Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav
X
 
Fuscopannaria confusa / Fossefiltlav (EN)
Fossefiltlav (Fuscopannaria confusa) på tynne grankvister i fosserøyksone. Arten er utelukkende knyttet til lokaliteter med svært høy luftfuktighet.
Hendfossen, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag, Norway
12.09.2005
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2163x1507px)
_SRE1561