Fomitopsis pinicola / Rødrandkjuke
Lobaria pulmonaria / Lungenever

KA 99 05 0067 / Fomitopsis pinicola / Rødrandkjuke <br /> Lobaria pulmonaria / Lungenever
X
 
Fomitopsis pinicola / Rødrandkjuke
Lobaria pulmonaria / Lungenever
Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) er en av våre vanligste sopparter og vokser på stubber og stokker av bartrær og løvtrær. I overkant ser en også lavarten lungenever (Lobaria pulmonaria). Den vokser hovedsakelig på løvtrær i skog med fuktig lokalklima, og gjerne lysåpent. Regnes som en av signalartene på gammel og fuktig løvskog.
Mørkrisdalen, Luster, Sogn og Fjordane, Norway
Kim Abel
Dias (800x531px)
KA 99 05 0067