Matteuccia struthiopteris / Strutseving

KA 99 05 0064 / Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Et hav av strutseving (Matteuccia struthiopteris). Bregnen vokser i skyggefulle miljøer på fuktig og næringsrik mold og er en karakterart i vegetasjonstypen gråor-heggeskog. Gråor-heggeskog finner en gjerne i forbindelse med bekker.
Mørkrisdalen, Luster, Sogn og Fjordane, Norway
Kim Abel
Dias (800x531px)
KA 99 05 0064