Bactrospora brodoi / Taigabendellav (EN)

EN
Sterkt truet
SR0_8473 / Bactrospora brodoi / Taigabendellav
X
 
Bactrospora brodoi / Taigabendellav (EN)
Taigabendelløav er en svært sjelden lav som vokser på døde kvister av saktevoksende skjørtegraner i gamle sumpskoger i Trøndelag. Hovedpopulasjonen er i Lierne kommune i Nord-Trøndelag
Lierne, Nord-Trøndelag, Norway
25.09.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1783x2848px)
SR0_8473