BB 13 0223
X
 
Bygging av ny motorvei på E6 og nytt dobbeltspor på jernbanen langs Mjøsa fører til meget store naturinngrep langs en mange kilometer lang strandlinje. Avrenning fra anleggsområdet fører til tilslamming og endrede forhold for ferskvannsorganismer. Bildet viser anleggsveier og midlertidige fyllinger i Mjøsa.
E6 v/ Mjøsa, Stange, Hedmark, Norway
20.07.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4240x2257px)
BB 13 0223