Thalictrum simplex / Rankfrøstjerne (NT)
Thalictrum simplex simplex / Smalfrøstjerne

NT
Nær truet
BB 13 0214 / Thalictrum simplex / Rankfrøstjerne <br /> Thalictrum simplex simplex / Smalfrøstjerne
X
 
Thalictrum simplex / Rankfrøstjerne (NT)
Thalictrum simplex simplex / Smalfrøstjerne
Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde flora og fauna knyttet til gammel kulturmark. Bruk av ljå er en tradisjonell og skånsom måte å høste høyet på og ivaretar artsmangfoldet på artrike enger. I forgrunnen står den uvanlige planten smalfrøstjerne (Thalictrum simplex simplex), som er knyttet til det gamle jordbrukslandskapet og lever i baserike slåttenger og beitemarker.
Hammaren, Särna, Älvdalen, Dalarna, Sweden
10.08.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2714x4091px)
BB 13 0214