Vulpes lagopus / Fjellrev (CR)

CR
Kritisk truet
BB 13 0163 / Vulpes lagopus / Fjellrev
X
 
Vulpes lagopus / Fjellrev (CR)
Fjellreven var rundt århundreskiftet ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av jakt er den nå et av våre mest utrydningstruede pattedyr. i 1930 ble fjellreven totalfredet, men bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen. På fastlandsnorge har den nå bare restbestander i enkelte høyfjellsområder fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord. Bildet viser en ung "hvitrev" og en ung "blårev" som leker.
Dovrefjell, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway
06.09.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2614x1780px)
BB 13 0163