Vulpes lagopus / Fjellrev (EN)

EN
Sterkt truet
BB 13 0144 / Vulpes lagopus / Fjellrev
X
 
Vulpes lagopus / Fjellrev (EN)
Fjellreven var rundt århundreskiftet ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av jakt er den nå et av våre mest utrydningstruede pattedyr. i 1930 ble fjellreven totalfredet, men bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen på grunn av konkurranse med rødrev og uregelmessige smågnagersyklusser. I Fastlands-Norge er det nå bare restbestander i enkelte høyfjellsområder, fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord. Bildet viser en ung "blårev" i motlys.
Dovrefjell, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway
06.09.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3740x1541px)
BB 13 0144