Scolitantides orion / Klippeblåvinge (CR)

CR
Kritisk truet
BB 13 0084 / Scolitantides orion / Klippeblåvinge
X
 
Scolitantides orion / Klippeblåvinge (CR)
Sommerfuglen har en karakteristisk rad med svarte flekker langs vingekanten, både på framvingen og bakvingen. Klippeblåvinge på røsslyng. Klippeblåvinge er en av våre to sjeldneste blåvinger. Arten var tidligere utbredt langs Øst- og Sørlandskysten fra svenskegrensa til Aust-Agder. Etter 1970-tallet har arten gått kraftig tilbake, og i dag er den kun kjent fra to begrensede områder i Østfold og Aust-Agder. Klippeblåvingen flyr i mai-juni på åpne klipper og svaberg langs kysten. Larven lever på smørbukk. Kilde: Artsdatabanken
Halden, Østfold, Norway
26.05.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2835x2112px)
BB 13 0084