Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)

VU
Sårbar
BB 12 0275 / Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
X
 
Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)
Liten bloddråpesvermer lever på enger. Arten har gått sterlt tilbake på grunn av engene gror igjen, gjødsles for grasproduksjon eller bygges ned. Liten blodddråpesverker har erteplanter som vertsorganisme. Her en liten bloddråpesvermer på en hvitbladtistel.
Prinsdal, Oslo, Oslo, Norway
11.07.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2124x2961px)
BB 12 0275