Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
BB 12 0224 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Dragehode er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og kalkrike strandberg og er truet av gjengroing og utbygging. Her vokser den i en lysåpen skrent i Lillomarka med fantastisk utsyn over Oslo by og indre Oslofjord.
Grefsen, Lillomarka, Oslo, Oslo, Norway
22.06.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3568x2577px)
BB 12 0224