Anemone ranunculoides / Gulveis

BB 12 0203 / Anemone ranunculoides / Gulveis
X
 
Anemone ranunculoides / Gulveis
Gulveis er svært spredt forekommernde, men lokalt vanlig, i næringsrike edelløvskoger på Østlandet. Her domineres undervegetasjonen av gulveis og tildels hvitveis, som blomstrer samtidig tidlig om våren.
Kjaglidalen naturreservat, Krokskogen, Bærum, Akershus, Norway
13.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2638x4049px)
BB 12 0203