Matteuccia struthiopteris / Strutseving

BB 12 0197 / Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Bregnen strutseving viser sine sporebærende fertile blader, som har stått vinteren igjennom, og ferske grønne skudd. Strutseving er en stor bregne som trives langs elver og bekker med frodig vegetasjon på Østlandet. I bakgrunnen skimtes en elv og en grønn, mosedekt løvtrestamme, som har blitt bøyd av tung snø gjennom vinteren.
Kjaglidalen naturreservat, Krokskogen, Bærum, Akershus, Norway
05.05.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2747x4072px)
BB 12 0197