Aquila chrysaetos / Kongeørn

BB 11 0361 / Aquila chrysaetos / Kongeørn
X
 
Aquila chrysaetos / Kongeørn
Voksen kongeørn som letter. Kongørna er vår nest største rovfugl. Ungfuglen er mørkebrun med hvite felter midt på vingene, og hvit basis av halen. Den får fullvoksen drakt etter 4–5 år og blir da nokså ensfarget gyllenbrun uten hvite partier. I Norge hekker kongeørnen i nesten hele landet, fra Agder til Øst-Finnmark. Den er vanligst i fjellskog og i høyfjellet, men forekommer også langs store deler av kysten. Kogeørna er en allsidig jeger som bl.a. livnærer seg av ender, hare, rev og hønsefugl, men også i stor grad åtsler.
Dalen , Tokke, Telemark, Norway
02.03.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1804x1969px)
BB 11 0361