Crex crex / åkerrikse (CR)

CR
Kritisk truet
BB 11 0326 / Crex crex / åkerrikse
X
 
Crex crex / åkerrikse (CR)
Åkerrikse (Crex crex) i åkerkant. Fuglearten er i dag globalt truet. Den var tidligere regnet som en vanlig art i kulturlandskapet nord til Helgeland, men finnes nå bare i lite antall. Bildet viser en fugl som synger i en åker.
Maridalen landskapsvernområde, Oslo, Oslo, Norway
26.06.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2011x2738px)
BB 11 0326