Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)

EN
Sterkt truet
BB 11 0290 / Cephalanthera rubra / Rød skogfrue
X
 
Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)
Rød skogfrue er en av våre største og vakreste orkideer. Den er svært sjelden og vokser vanligvis i tørr halvåpen kalkfuruskog. Dette bildet er tatt fra en forekomst i Telemark der arten i steden vokser på skjellsand i ett dalsøkk med gran og løvtrær. Den stolte finner som oppdaget denne forekomsten sees i bakgrunnen. Rød skogfrue har fått sin egen handlingsplan og følges nøye opp.
Porsgrunn, Telemark, Norway
10.07.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2777x4288px)
BB 11 0290