Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)

EN
Sterkt truet
BB 11 0289 / Cephalanthera rubra / Rød skogfrue
X
 
Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)
Rød skogfrue er en av våre største og vakreste orkideer. Den er svært sjelden og vokser vanligvis i tørr halvåpen kalkfuruskog. Dette bildet er tatt fra en forekomst i Telemark der arten i steden vokser på skjellsand i ett dalsøkk med gran og løvtrær. Rød skogfrue har fått sin egen handlingsplan og følges nøye opp. Bildet er tatt ovenifra og viser plantens symetri.
Porsgrunn, Telemark, Norway
09.07.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3593x2572px)
BB 11 0289