BB 11 0287
X
 
Dvergtistel i blomst. Dvergtistel er en av våre sjeldneste plantearter, som bare er kjent fra kalkfuruskogsmiljøer på Ulvøya i indre Oslofjord. Her har den gått sterkt tilbake på grunn av utbygging, og vokser nå bare i små mengder i en hage. Som et forsøk på å redde planten er arten nylig introdusert til naboøya Padda.
Padda naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
14.09.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2465x3708px)
BB 11 0287