Vulpes lagopus / Fjellrev (CR)

CR
Kritisk truet
BB 11 0117 / Vulpes lagopus / Fjellrev
X
 
Vulpes lagopus / Fjellrev (CR)
Fjellreven var rundt århundreskiftet ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av jakt er den nå et av våre mest utrydningstruede pattedyr. i 1930 ble fjellreven totalfredet, men bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen. På fastlandsnorge har den nå bare restbestander i enkelte høyfjellsområder fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord. Bildet viser tre fjellrevhvalper som leker, en lys "hvitrev" og en mørk "blårev".
Dovrefjell, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway
17.07.2011
Bård Bredesen
Digialt bilde (1600x2055px)
BB 11 0117