Bunias orientalis / Russekål
Reynoutria japonica / Parkslirekne

BB 10 0323 / Bunias orientalis / Russekål <br /> Reynoutria japonica / Parkslirekne
X
 
Bunias orientalis / Russekål
Reynoutria japonica / Parkslirekne
Bilde av parkslirekne og russekål som har spredd seg langs en turvei, sannsynligvis i forbindelse med flytting av masser når turveien ble bygd. Parkslirekne kommer fra Øst-Asia og ble ført inn i Europa i 1825. Til Norge kom den antakelig noen tiår senere. Arten er nå utbredt og lokalt vanlig i lavlandsområder langs kysten og inn i fjordene fra Østfold til Salten. Den finnes enkelte steder nord til Tromsø. Parkslirekne har etablert seg i store deler av Europa og har fått status som problemplante. Fjerning av parkslirekne er svært vanskelig og krever systematiske tiltak over en årrekke til alle deler av rot og stengelsystemet er fjernet og destruert. Russekål kommer fra Vest-Asia og Øst-Europa. Den kom til Norge på starten av 1800-tallet. Siden russekål er ganske stor og dominerende, trenger den til side og skygger for den naturlige floraen. Den har også et velutviklet og dypt rotsystem som gjør den vanskelig å fjerne, og den sprer seg rakst.
Alna, Oslo, Oslo, Norway
09.06.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4288x2513px)
BB 10 0323